URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

  Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19   Do...

MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

    MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”       Od dnia 14...

Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

    Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach...

  • Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

    Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

  • MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

    MAŁOPOLSKI PROJEKT „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

  • Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna Szkoła+

    Podpisanie umowy przez Gminę Biały Dunajec o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zdalna...

 

Zawiadomienie Burmistrza miasta Zakopane 28.05.2014 r. w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 31+696,60 do km 32+274,47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec w km 31+858 w ciągu drogi krajowej nr 47" na obszarze Gminy Biały Dunajec zgodnie z przedłożoną  kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Burmistrza...

 

krusSzanowni Rolnicy

 

Lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana
i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. Proponuję, by przed zbiorami wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą żniwa, nie będzie nadmiernego spiętrzania prac, przemęczenia, pośpiechu i związanego z tym stresu.

 

Cała treść listu Prezesa znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: List Preseza Kasy Rolniczego...

 

Zarządzenie Nr 96 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

 

Cała treść zarządzenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 96 W SPRAWIE...

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:50
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważnośćœ : od godz. 08:30 dnia 10.08.2016 do godz. 07:00 dnia 11.08.2016
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie (zwłaszcza na mniejszych ciekach) możliwe jest przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

 

Zawiadamiam, że w trybie arta. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 ze zm) w dniach 19.08.2016 r. - 19.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Biały Dunajec w pokoju nr 15, w godz. 12:00 - 14:00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenach następujących obrębów geodezyjnych:

 

- 0201 Biały Dunajec
- 0202 Gliczarów Dolny
- 0203 Gliczarów Górny
- 0204 Sierockie

 

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Wójta Gminy...

senior

 

spis

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko