Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzony  na dzień 6 września 2015 r.