INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁYM DUNAJCU

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Białym, z siedzibą w Białym Dunajcu:

 

1. Anna Wypychowska                  - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Bafia                              - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Bożena Borkowska                   - członek Komisji
4. Magdalena Galica                     - członek Komisji
5. Marta Maria Gandera                - członek Komisji
6. Małgorzata Pańszczyk              - członek Komisji
7. Halina Sieczka Burnus              - członek Komisji
8. Agnieszka Topór-Huciańska     - członek Komisji
9. Agnieszka Wilkus                     - członek Komisji

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, pokój sali posiedzeń, tel. 18 20-731-97 ; (fax) 18 20-731-25.

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w następujących terminach: od dnia 20.02.2020 w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7.30 do 15.30, w dniu 24.02.2020 w godzinach od 15.30 do 24.00 /dyżur telefoniczny/

 

- Przewodniczący Anna Wypychowska – tel.606455122

 

Podczas pełnionych dyżurów przyjmowane będą zgłoszenia list kandydatów na radnego Gminy Biały Dunajec w okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec zarządzonych na dzień
29 marca 2020 r .

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Anna Wypychowska